Diagnostyka i leczenie:

 • depresji
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń snu (bezsenność, nadmierna senność)
 • nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
 • psychoz (schizofrenia)
 • zaburzeń odżywania
 • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • zaburzeń psychicznych związanych z ciążą i okresem menopauzy
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń związanych z traumą

oraz

 • wsparcie dla osób doznających przemocy
 • terapia behawioralna osób cierpiących na bezsenność
 • ocena stanu psychicznego na potrzeby ośrodków adopcyjnych
 • ocena stanu psychicznego osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Konsultacje również w języku angielskim, włoskim i francuskim.

Jak pracuję?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji wstępnej.
Omawiane są najważniejsze problemy, które przyczyniły się do podjęcia decyzji o wizycie u specjalisty psychiatry.

Następnie w trakcie rozmowy badany jest stan psychiczny.
Pytania, które padną zawsze są dobierane indywidualnie i dotyczą różnych aspektów zdrowia psychicznego (tzn.: ogólnego funkcjonowania, wydolności w pracy, nastroju, snu, apetytu oraz innych objawów, które dla osób niezwiązanych z medycyną mogą być postrzegane jako „niepokojące”, „dziwne”). Często to właśnie te objawy są przyczyną wizyty u psychiatry.
Badanie stanu psychicznego pozwala na postawienie odpowiedniej diagnozy medycznej, np.: depresji, manii, zaburzeń lękowych, nerwicy, nerwicy natręctw, schizofrenii, bezsenności, zaburzeń odżywiania się.
W czasie konsultacji wstępnej mogą pojawić się również pytania dotyczące stanu zdrowia somatycznego (fizycznego), dotychczasowego leczenia oraz obecności chorób w rodzinie.
Nie należy w żaden sposób przygotowywać się do odpowiedzi na powyższe pytania.

W trakcie pierwszego spotkania ze specjalistą psychiatrą często trudno jest mówić o rzeczach intymnych, o problemach, czy stresach, które dotykają nas w codziennym życiu.
Zadaniem dobrego psychiatry jest zatem indywidualne podejście do każdej osoby, tak, aby stworzyć komfortowe warunki do rozmowy opartej na zrozumieniu, zaufaniu i poczuciu intymności.

Jeśli istnieje taka konieczność, już na pierwszym spotkaniu proponowane jest odpowiednie leczenie (farmakologiczne lub psychoterapeutyczne). Decyzja o wyborze konkretnej kuracji jest podejmowana wspólnie (lekarz i pacjent).

Kolejne spotkania mają na celu kontynuację wybranej formy terapii i ocenę efektów leczenia.

W czasie już ponad 20-letniej pracy jako psychiatra i seksuolog, spotkałam się z wieloma skomplikowanymi przypadkami klinicznymi. Ukończone kursy, min. szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, warsztaty z terapii analitycznej na Uniwersytecie w Genewie, szkolenie z medycyny snu, zakończone uzyskaniem Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz liczne staże w renomowanych klinikach na świecie pozwalają mi na łączenie pasji jaką jest zgłębianie tajników ludzkiego umysłu i niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.

W mojej pracy korzystam z najnowszych standardów leczenia i kieruję się zasadami etyki lekarskiej oraz, przede wszystkim, dobrem pacjenta.
Celem leczenia jest jak najszybsze uzyskanie równowagi stanu psychicznego.