Współpraca

W celu zapewnienia kompleksowej opieki moim pacjentom na co dzień współpracuję z:

1. Warszawską Pracownią Terapii Gestalt   www.terazgestalt.pl

mgr Joanna Dopierała – psychoterapeuta. W pracy stosuje metodę Gestalt. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej. Zgodnie ze standardami europejskimi oraz kodeksem EAGT podlega stałej superwizji w Instytucie Terapii Gestalt. Posiada profesjonalne przygotowanie zawodowe. Ukończyła 6-letnie studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie przez 9 lat pracowała jako lekarz. Równolegle studiowała w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, który posiada akredytacje międzynarodowe (EAP, EAGT, FORGE) oraz polskie (PFP, PTPG), gdzie ukończyła 4-letnie studia psychoterapeutyczne. Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.

mgr Bożena Małyszko – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy z osobami mającymi problem z uzależnieniem. Pracuje w poradni rodzinnej prowadząc grupy wsparcia oraz terapię grupową i indywidualną osób doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych.

mgr Magdalena Marczewska – psycholog i psychoterapeuta. Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i 4 letniego szkolenia Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie – tam też superwizuje swoją pracę. Instytut ten jest członkiem EAGT-European Association for Gestalt Therapy oraz Forge-International Federation of Gestalt Training Organizations. Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii dla dorosłych. Pomaga osobom doświadczającym różnych trudności, między innymi takich jak: problemy emocjonalne, depresja, objawy psychosomatyczne, lęki, kryzysy życiowe, trudności w kontaktach z bliskimi. W pracy zawodowej zajmowała się również prowadzeniem warsztatów z zakresu wiedzy psychologicznej dla młodzieży, pracowała w ośrodku adopcyjnym, gdzie zajmowała się adopcją zagraniczną oraz pomagała ofiarom przemocy. Prowadziła również szkolenia w tym zakresie dla policji, prokuratury i sędziów.

mgr Agnieszka Mizerska – psycholog i psychoterapeuta. Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje – Psychoterapia oraz Wspieranie Rozwoju Osobowości. Ukończyła Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, należący do EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations). Jej praca podlega regularnej superwizji w Instytucie Terapii Gestalt. Odbył staż w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej, gdzie prowadziła terapię indywidualną osób dorosłych. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na Psychologicznym Oddziale Diagnostyczno-Interwencyjnym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

mgr Agnieszka Rybicka – psycholog i certyfikowana psychoterapeutka. Pracuje w nurcie psychoterapii Gestalt. Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyła w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i warsztaty umiejętności społecznych. Pracuje z osobami doświadczającymi lęków, zahamowań, objawów depresji, problemów psychosomatycznych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagającymi się z kryzysem i stratą. Ma blisko 10letnie doświadczenie w pracy jako psycholog i terapeuta zdobyte m.in. na oddziałach rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, gdzie zajmowała się diagnozą i terapią neuropsychologiczną oraz terapią wspomagająca leczenie chorób psychosomatycznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się realizacją programów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

mgr Magdalena Sowińska – psychoterapeuta i pedagog. Ukończyła pięcioletnie interdyscyplinarne studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie czteroletnie studia psychoterapeutyczne w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ma wieloletnie doświadczenie terapeutyczne w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi. Prowadzi w poradni rodzinnej terapię indywidualną, grupową, grupy wsparcia, treningi rozwoju osobistego dla kobiet, które doświadczyły różnorodnych form przemocy. Swoja pracę superwizuje w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

2. Dietetykiem medycznym mgr Małgorzatą Krukowską   www.mkrukowska.pl

mgr Małgorzata Krukowska – absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie, specjalność Dietetyka oraz magisterskich studiów na kierunku Zdrowie Publiczne, jak również podyplomowych studiów w Instytucie Żywności i Żywienia. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach dotyczących problematyki otyłości i innych chorób dietozależnych. Od kilku lat rozwija swoją wiedzę, szuka nowatorskich rozwiązań i sposobów, by zaszczepić w ludziach chęć zadbania o swój sposób odżywiania się. Własną poradnię żywieniową prowadzi od marca 2008 roku. Zajmuje się indywidualną edukacją żywieniową, układa diety, jak również prowadzi szkolenia i wykłady o tematyce żywieniowej. Jako ekspert uczestniczy również w programach telewizyjnych i radiowych. Pisze artykuły o tematyce zdrowotnej i żywieniowej, które publikowane są w prasie i na stronach internetowych, odpowiada na pytania czytelników gazet i internatów. Swoją pracę opiera o rzetelną wiedzę, jak również kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Zajmuje się odchudzaniem, jak również dietetycznym leczeniem wszystkich chorób metabolicznych. Jej pacjentami są też osoby mające problemy z niedowagą, aktywnie uprawiające sport, kobiety w ciąży i matki karmiące, osoby, które chcą poprawić swoją jakość życia poprzez prawidłowe odżywianie się. Opracowuje diety dla osób z anoreksją i bulimią psychiczną.

3. Z psychologiem mgr Maciejem Popławskim www.psychoterapia-warszawa.org.pl

Maciej Popławski – Absolwent wydziału psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył czteroletnie, całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapię prowadzi od 2006 roku. Współpracował m.in. z Centrum Rodziny i Praw Dziecka oraz Centrum Psychoterapii Tredo. Przez cztery lata pracował w Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej. Odbył staż kliniczny na XIII Oddziale Dziennym w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego. Pisze doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz terapii par.