Publikacje

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Wilkowska-Chmielewska J, Szelenberger W, Wojnar M. Age-dependent symptomatology of depression in hospitalized patients and its implications for DSM-V. J Affect Disord, 2013:150:142-145.
 2. Wilkowska-Chmielewska J. Symptomatologia epizodu depresyjnego u pacjentów w różnych grupach wiekowych. Praca Doktorska, Warszawa, 2010
 3. Wilkowska-Chmielewska J.Różnice w przebiegu epizodu depresyjnego w zależności od wieku pierwszego zachorowania. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich: „Świat współczesny a psychiatria”. Poznań, 23-26 czerwca 2010
 4. Wilkowska J.,Radziwoń-Zaleska M, Matoszko-Litwin D, Januszko P. Różnice w symptomatologii epizodu depresyjnego w zależności od wieku. Psychiatria Polska 2007, 3: 311. Streszcznia prac. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich
 5. Wilkowska J. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu geriatrycznych pacjentów depresyjnych. Psychiatria, 2006; 3 (2):70-73.
 6. Wilkowska J.,Radziwoń – Zaleska M., Matoszko D., Matsumoto H., Wakarow A., Dziklińska A., Piwowarska J., Zielińska A., Łukaszkiewicz J., Kuczyńska J., Pachecka J., Kunicki P., Szelenberger W.: Model terapii monitorowanej depresji w różnych grupach wiekowych. W: Psychiatr. Pol., 2004, tom XXXVIIII, 3, Suplement, 304
 7. Wilkowska J.,Radziwoń- Zaleska M., Matsumoto H., Matoszko D.: Depresja wieku podeszłego jako czynnik ryzyka chorób somatycznych i zwiększonej śmiertelności. W: Psychiatr. Pol., 2004, tom XXXVIIII, 3, Suplement, 303
 8. Wilkowska J., Radziwoń – Zaleska M., Matsumoto H., Skalski M., Matoszko D., Androsiuk W., Wakarow A., Piwowarska J., Zielińska A., Łukaszkiewicz J., Dziklińska A., Kuczyńska J., Kunicki P.K., Pachecka J., Szelenberger W.: Therapeutic Drug Monitoring in Depressive Elderly. Cognition, Behavior and Social Performance in the Elderly. European Regional Meeting, International Psychogeriatric Association, Genewa, Abstract Book, 2003, 65 – 66
 9. Wilkowska J., Matoszko D., Radziwoń-Zaleska M., Matsumoto H., Skalski M., Androsiuk W., Wakarow A., Dziklińska A., Szelenberger W.: Terapia monitorowana depresji u pacjentów w wieku podeszłym. W: Polski Przegląd Kardiologiczny, kwartalnik, t. 5, supl. 1, 2003, 65.
 10. Wilkowska J. , Radziwoń – Zaleska M., Matoszko D., Matsumoto H., Wakarow A., Androsiuk W., Kocimowska M., Dziklińska A., Piwowarska J., Zielińska A., Łukaszkiewicz J., Kuczyńska J., Pachecka J., Kunicki P., Szelenberger W.: Terapia monitorowana depresji u pacjentów w wieku podeszłym. W: Problemy Terapii Monitorowanej, Kwartalnik Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 14, supl. 1, 2003, VIII Zjazd TTM, 46
 11. Wilkowska J. Radziwoń-Zaleska M., Matsumoto H., Skalski M., Matoszko D., Androsiuk W., Wakarow A., Szelenberger W. Therapeutic drug monitoring in the elderly depressives. European and mediterranean regional meeting of International Psychogeriatric Association, Rome, Italy, 2002, Abstract Book, 58