Depresja jest chorobą, która dotyka coraz większej liczby ludzi. Według badań epidemiologicznych u blisko 20% osób w ciągu 1 roku wystąpią mniej lub bardziej nasilone objawy depresyjne, natomiast epizod dużej depresji według ścisłych kryteriów diagnostycznych będzie można rozpoznać u około 7% ludzi (Cleare, 2008). Diagnoza depresji stawiana jest u coraz młodszych osób (Wilkowska-Chmielewska, 2010). Może ona występować nawet u dzieci.
Typowymi objawami depresji są:

 • obniżenie nastroju, smutek
 • utrata zainteresowań
 • stałe uczucie zmęczenia
 • spadek zaufania do siebie
 • myśli o śmierci, próby samobójcze
 • zaburzenia koncentracji, pamięci
 • spowolnienie ruchowe, spowolnienie toku myślenia
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia apetytu, utrata masy ciała
 • zaburzenia libido

Depresja znajduje się na drugim miejscu listy chorób najbardziej zaburzających funkcjonowanie ludzi i mających największy negatywny wpływ na nasze życie (Lopez i Murray, 1998). Przyczynia się do zwiększonej ilości wypadków w pracy, gorszej wydolności i złej jakości wykonywanej pracy oraz do absencji w pracy (Wang i wsp., 2003). Nie leczona może prowadzić do śmierci (Bostwick i Pankratz, 2000).
Depresja zwiększa także ryzyko wystąpienia różnych chorób somatycznych.
Współwystępowanie chorób fizycznych, takich jak choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, udarów mózgu może dotyczyć nawet 50% pacjentów z depresją (Nuyen i wsp., 2005; Pużyński, 2005).
Nie leczone epizody depresyjne trwają wiele miesięcy (ok. 6-8). W niektórych przypadkach mogą być one znacznie dłuższe (Pużyński, 2002).
Przy jakichkolwiek wątpliwościach, czy mamy depresję, należy bezzwłocznie udać się do psychiatry. Właściwa diagnoza oraz adekwatnie prowadzone leczenie umożliwią szybki powrót do zdrowia.

Bibliografia:

 1. Bostwick JM, Pankratz VS. Affective disorders and suicide risk: a reexamination. Am J Psychiatry 2000; 157: 1925-1932
 2. Cleare A. Choroba afektywna jednobiegunowa (depresja nawracająca). W: Wright P, Stern J, Phelan M (red) Psychiatria, tom 1. Elsevier-Urban & Partner, Wrocław 2008, str. 287-311.
 3. Lopez AD, Murray CC. The global burden of disease, 1990-2020. Nat Med 1998; 4: 1241-1243
 4. Nuyen J, Volkers AC, Verhaak PF, Schellevis FG, Groenewegen PP, van den Bos GA. Accuracy of diagnosing depression in primary care: the impact of chronic somatic and psychiatric co-morbidity. Psychol Med 2005;35:1185-1195
 5. Pużyński S. Depresje u osób chorych somatycznie i związane ze stosowaniem leków. W: Pużyński S (red) Depresje i zaburzenia afektywne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005, str. 77-94
 6. Pużyński S. Choroby afektywne nawracające. W: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red) Psychiatria, tom II. Urban & Partner, Wrocław 2002, str. 343-415
 7. Wang PS, Beck A, Berglund P, Leutzinger JA, Pronk N, Richling D, Schenk TW, Simon G, Stang P, Ustun TB, Kessler RC. Chronic medical conditions and work performance in the health and work performance questionnaire calibration surveys. J Occup Environ Med 2003; 45: 1303-1311
 8. Wilkowska-Chmielewska J. Symptomatologia epizodu depresyjnego u pacjentów w różnych grupach wiekowych. Praca Doktorska, Warszawa, 2010.