Do diagnozy bezsenności wystarczy rzetelnie zebrany wywiad dotyczący nawyków związanych ze snem oraz jakości i długości snu.
W niektórych przypadkach może być zalecone tworzenie Dzienniczków Snu.

Poniższe pytania pojawią się w czasie rozmowy na temat bezsenności:

 1. Czy ma Pani/Pan trudności z zasypianiem?
 2. Czy sen jest płytki, przerywany, często występują przebudzenia w nocy?
 3. Jak długo trwają przebudzenia?
 4. O której się Pani/Pan budzi rano? O której musi Pani/Pan wstawać?
 5. Czy są zapewnione odpowiednie warunki do spania (wygodne łóżko, ciche, chłodne i zaciemnione pomieszczenie)?
 6. Czy po bezsennej nocy występują następujące objawy?
  • złe samopoczucie
  • zmęczenie
  • trudności w funkcjonowaniu (mniejsza wydolność w szkole, w pracy)
  • rozdrażnienie, smutek
  • senność w ciągu dnia
  • mniejsza motywacja, brak inicjatywy
  • zwiększone ryzyko błędów
  • objawy somatyczne, np. bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, nudności
  • stały lęk i zamartwianie się związane z brakiem snu.

Na podstawie zebranego wywiadu lekarz oceni, czy relacjonowane dolegliwości spełniają kryteria rozpoznania wyłącznie bezsenności, czy są jednym z objaw innego zaburzenia.
Po postawieniu diagnozy zostanie zaproponowane odpowiednie leczenie.
W leczeniu bezsenności wykorzystuje się metody behawioralne (np.: metodę kontroli bodżców, zasady higieny snu, techniki relaksacyjne) oraz/lub odpowiednie leczenie farmakologiczne.

Piśmiennictwo:

 1. Benca R. Bezsenność. W Avidan A i Zee P. Podręcznik medycyny snu. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. USA.
 2. International Classification of Diseases, 10th Edition, Clinical Modfication,ICD-10-CM
 3. Szelenberger W, Skalski M. Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce. Doniesienie wstępne. W: Nowicki Z, Szelenberger W. Red. Zaburzenia snu. Diagnostyka i leczenie. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków, 1999;57-63.
 4. The International Classification of sleep disorders, revised. American Academy of Sleep Medicine, 2001.
 5. Zorick F. Overview of insomnia. Principles and Practice of Sleep Medicine. Kryger MH, Roth T, Dement WC (red). Saunders WB, Co. Philadelphia 1989:431-432